Algemene verkoopsvoorwaarden

Partycentrum De Vlaanderen handelt als organisator voor de eigen concerten en evenementen. Partycentrum De Vlaanderen treedt eveneens op als dienstverlener, inzake ticketverkoop voor de eigen concerten en evenementen.

Partycentrum De Vlaanderen handelt tevens als dienstverlener voor de organisatoren van evenementen, zaalhuurders-organisatoren van evenementen en kan hierdoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen, door de organisatoren en/of organisatoren-zaalhuurders, van data, plaats, prijs of annulatie van het evenement.

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast. Tickets worden steeds terugbetaald in het voorverkooppunt waar ze aangekocht werden of moeten binnen de twee weken na de datum van het evenement opgestuurd worden naar Partycentrum De Vlaanderen, Vlaanderenplein 2, 4551 DZ Sas Van Gent met vermelding van naam, adres, en rekeningnummer. Het bedrag wordt dan op het opgegeven rekeningnummer teruggestort. Reservatierechten en portkosten zijn niet terugvorderbaar.

Wanneer de klant voor verzending per gewone post kiest, gebeurt de verzending op eigen risico van de bestemmeling. Partycentrum De Vlaanderen kan onder geen enkel beding verantwoordelijk gesteld worden voor het niet ontvangen van de tickets, aangezien Partycentrum de Vlaanderen een alternatief voorstelt onder de vorm van een aangetekende verzending via de post.

Na ontvangst van betaling van de geldsom, vermeld op de betalingsuitnodiging, zal Partycentrum De Vlaanderen overgaan tot boeking en verzending van de tickets.

Wanneer de resterende termijn te kort is om de tickets te verzenden, is er de mogelijkheid om uw tickets af te halen aan de kassa in de zaal en dit de avond van de voorstelling of het evenement. Alle niet afgehaalde tickets op de dag van de voorstelling of het evenement, worden beschouwd als verkocht en zullen niet terugbetaald worden.

De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en zal gehouden zijn tot betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

De wet geeft u het recht om betwistingen omtrent bestellingen, ons per aangetekend schrijven kenbaar te maken, ten laatste 7 werkdagen na ontvangst van uw tickets. De periode overschreden zullen de tickets noch omgewisseld noch terugbetaald worden.

Alle BTW en taksen zijn ten laste van de koper.

Conform de wettelijke bepalingen heeft Partycentrum De Vlaanderen de mogelijkheid om adresssen op te nemen in de databank van Partycentrum De Vlaanderen.

Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van Eindhoven bevoegd. De Nederlandse wetgeving is van toepassing.

De klant erkent deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden wanneer de betaling van de reservatie zal gebeuren.

De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor administratieve en promotionele doeleinden en voor het beheer van de ticketservice door Partycentrum De Vlaanderen. Deze gegevens zullen Partycentrum De Vlaanderen tevens toelaten om u op regelmatige wijze op de hoogte te houden van de activiteiten van Partycentrum De Vlaanderen. U beschikt ten allen tijde over het recht van toegang tot deze gegevens.

Eenieder heeft recht op inzage en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. De houder van het bestand is Partycentrum De Vlaanderen, Vlaanderenplein 2, 4551 DZ Sas Van Gent.
home
showaanbod
partners
contact
Claude
Vergunning VL GEM
Copyright© Peter Rensen Management • verkoopsvoorwaarden • design by SerVerProductions